สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒










  
 







  














      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

ขออภัย ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีโจมตีเว็บไซต์(เดิม) จึงขอเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์  และจะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบโดยเร็ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
     
 
 
     
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ เบอร์ 042-513973, 088-5574980 โทรสาร เบอร์ 042-520940

 

 

 

 

 

 



ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel